Chân bàn ống côn 1 tầng

800.000đ

Chân bàn ống côn 1 tầng CC-8016-G2 kích thước D1600xR800xC750mm. Chất liệu thép sơn tĩnh điện, ống côn phi 49 vuốt xuống 20, thanh giằng 20x40mm. Màu đen, trắng, xám đậm, xám nhạt

850.000đ

Chân bàn ống côn 1 tầng CC-6012 kích thước D1200xR600xC750mm. Chất liệu thép sơn tĩnh điện, ống côn phi 49 vuốt xuống 20, thanh giằng 20x40mm. Màu đen, trắng, xám đậm, xám nhạt

900.000đ

Chân bàn ống côn 1 tầng CC-7014 kích thước D1400xR700xC750mm. Chất liệu thép sơn tĩnh điện, ống côn phi 49 vuốt xuống 20, thanh giằng 20x40mm. Màu đen, trắng, xám đậm, xám nhạt

950.000đ

Chân bàn ống côn 1 tầng CC-8016 kích thước D1600xR800xC750mm. Chất liệu thép sơn tĩnh điện, ống côn phi 49 vuốt xuống 20, thanh giằng 20x40mm. Màu đen, trắng, xám đậm, xám nhạt

1.050.000đ

Chân bàn ống côn 1 tầng CC-9018 kích thước D1800xR900xC750mm. Chất liệu thép sơn tĩnh điện, ống côn phi 49 vuốt xuống 20, thanh giằng 20x40mm. Màu đen, trắng, xám đậm, xám nhạt

1.050.000đ

Chân bàn ống côn 1 tầng CC-1212 kích thước D1200xR1200xC750mm. Chất liệu thép sơn tĩnh điện, ống côn phi 49 vuốt xuống 20, thanh giằng 20x40mm. Màu đen, trắng, xám đậm, xám nhạt

1.100.000đ

Chân bàn ống côn 1 tầng CC-1414 kích thước D1400xR1400xC750mm. Chất liệu thép sơn tĩnh điện, ống côn phi 49 vuốt xuống 20, thanh giằng 20x40mm. Màu đen, trắng, xám đậm, xám nhạt

1.200.000đ

Chân bàn ống côn 1 tầng CC-1414-L5 kích thước D1400xR1400xC750mm. Chất liệu thép sơn tĩnh điện, ống côn phi 49 vuốt xuống 20, thanh giằng 20x40mm. Màu đen, trắng, xám đậm, xám nhạt

1.950.000đ

Chân bàn ống côn 1 tầng CC-1224 kích thước D2400xR1200xC750mm. Chất liệu thép sơn tĩnh điện, ống côn phi 49 vuốt xuống 20, thanh giằng 20x40mm. Màu đen, trắng, xám đậm, xám nhạt

2.350.000đ

Chân bàn ống côn 1 tầng CC-1236 kích thước D3600xR1200xC750mm. Chất liệu thép sơn tĩnh điện, ống côn phi 49 vuốt xuống 20, thanh giằng 20x40mm. Màu đen, trắng, xám đậm, xám nhạt

2.350.000đ

Chân bàn ống côn 1 tầng CC-Cum3 kích thước D2230xR2030xC750mm. Chất liệu thép sơn tĩnh điện, ống côn phi 49 vuốt xuống 20, thanh giằng 20x40mm. Màu đen, trắng, xám đậm, xám nhạt

3.300.000đ

Chân bàn ống côn 1 tầng CC-Cum4 kích thước D2400xR2400xC750mm. Chất liệu thép sơn tĩnh điện, ống côn phi 49 vuốt xuống 20, thanh giằng 20x40mm. Màu đen, trắng, xám đậm, xám nhạt

0931408555

Chân bàn ống côn 1 tầng - Poka

Chân bàn tam giác

Chân bàn tam giác

Chân bàn tam giác quỳ

Chân bàn tam giác quỳ

Chân bàn ống Oval

Chân bàn ống Oval

Chân bàn ống côn 1 tầng

Chân bàn ống côn 1 tầng

Chân bàn ống côn Style

Chân bàn ống côn Style

Chân bàn sắt hộp 40x40

Chân bàn sắt hộp 40x40

Chân bàn sắt hộp 25x50

Chân bàn sắt hộp 25x50

Chân bàn phòng họp

Chân bàn phòng họp

Phụ kiện văn phòng

Phụ kiện văn phòng

6 mẫu thiết kế mặt bằng văn phòng cho công ty vừa và nhỏ nên tham khảo Hướng dẫn chọn địa chỉ cung cấp khung bàn văn phòng Hướng dẫn cách chọn mua bàn ghế phòng họp văn phòng